HỘI NGHỊ “ GIỚI THIỆU MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT SẢN XUẤT BAO BÌ NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO ”

Ngày 7/11/2018 Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngũ Long tổ chức hội nghị “ Giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất bao bì nhựa chất lượng cao” tại Công ty TNHH sản xu

Ảnh hoạt động

Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

HỘI NGHỊ “ GIỚI THIỆU MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT SẢN XUẤT BAO BÌ NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO ”

Ngày 7/11/2018 Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngũ Long tổ chức hội nghị “ Giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất bao bì nhựa chất lượng cao” tại Công ty TNHH sản xu

GAS tăng nhẹ, Vn-Index lên 512 điểm

GAS, KDC, HSG, HAG, SSI, PVT tăng điểm giúp Vn-Index lên 512,29 điểm khi kết phiên sáng 4/12.