Chương trình "Đưa hàng Việt về khu - cụm Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2022"

Vào ngày16/09/2022 và 28/10/2022 dưới sự chỉ đạo của Sở Công Thương Bắc Ninh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh tổ chức chương trình “Đưa hàng Việt về khu – cụm Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2022”.

Ảnh hoạt động

Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Khai giảng lớp học nghề may công nghiệp tại công ty Đại Tân (TNHH)

Ngày 01 tháng 07năm 2019, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Bắc Ninh phối hợp với công ty Đại Tân (TNHH) khai giảng 02 lớp học nghề may công nghiệp cho 60 học viên.