Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) đã chính thức được thành lập.

Nhằm tập hợp, kết nối và nâng cao năng lực các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, ngày 18/3/2017, tại Hà Nội, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) đã chính thức được thành lập.

Ông Lê Dương Quang, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, ý tưởng thành lập Hiệp hội đến từ chính các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia dự án này với mong muốn và yêu cầu về việc hình thành một tổ chức liên quan đến công nghiệp hỗ trợ cùng với các nguồn lực khác của quốc gia và quốc tế, xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam lớn mạnh.

Cũng theo ông Lê Dương Quang, hiện nay ngành công nghiệp hỗ trợ nhận được sự quan tâm, ủng hộ lớn từ phía Chính phủ nhưng chưa nhận được sự hỗ trợ trực tiếp nào. Các doanh nghiệp hỗ trợ hầu hết có quy mô vừa và nhỏ, thời gian qua hoạt động nhỏ, lẻ, chưa thực sự phát triển.

Ông Trương Thanh Hoài, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng – Bộ Công Thương cho rằng, ngành công nghiệp hỗ trợ còn có nhiều “điểm nghẽn” lớn, giá trị gia tăng còn thấp… Nguyên nhân cơ bản của sự kém phát triển thời gian qua là do sự liên kết giữa các doanh nghiệp còn quá lỏng lẻo. Sự ra đời của VASI rất thiết thực và kịp thời trong bối cảnh hiện nay. Hiệp hội sẽ là “cánh tay nối dài”, liên kết và phát huy sức mạnh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Ngoài nhiệm vụ kết nối các doanh nghiệp, VASI cũng sẽ đóng góp ý kiến trong việc hoạch định chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp liên quan; tìm kiếm và kết nối với thị trường trong nước và xuất khẩu cho các doanh nghiệp.

Đại hội đã bầu hơn 30 thành viên vào Ban chấp hành Hiệp hội; ÔngLê Dương Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương được bầu là Chủ tịch VASI; Ông Phan Đăng Tuất, Vụ trưởng – Trưởng Ban đổi mới doanh nghiệp được bầu là Phó Chủ tịch thường trực.

Việc thành lập VASI là một trong các kết quả quan trọng của Dự án “Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hướng đến thị trường châu Âu” trong khuôn khổ dự án “EU- MUTRAP” do Liên minh châu Âu tài trợ được Trung tâm Phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (SIDEC), Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp, Bộ Công Thương thực hiện từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2017.

Sự ra đời của VASI là một bước tiến mới, góp phần quan trọng nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, góp phần phát triển bền vững ngành công nghiệp Việt Nam.
 

VITIC tổng hợp