Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ”

Ngày 8/5/2018, Sở Công Thương Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ”.

 

Chương trình tập huấn giúp cán bộ ngành công thương và các doanh nghiệp tiếp cận những nội dung cơ bản về cải tiến doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí yêu cầu của doanh nghiệp lắp ráp sản phẩm từ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ bao gồm: Nâng cao năng lực quản trị, cải tiến sản xuất (cải tiến mặt bằng sản xuất, tổ chức sản xuất theo kế hoạch, giảm thời gian dừng máy, quản lý trang thiết bị, kho vận và quản lý chất lượng). Ngoài ra hội nghị cũng hướng dẫn về công tác chương trình khuyến công và một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc chương trình khuyến công Quốc gia và địa phương; giới thiệu kinh nghiệm cải tiến doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Châu Thái Sơn (KCN Quế Võ) - doanh nghiệp mới trở thành nhà cung ứng cấp I cho Samsung và tham quan nhà máy sản xuất của Công ty.

 

Các đại biểu tham quan nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Châu Thái Sơn.

Qua buổi hội nghị tập huấn, các doanh nghiệp có thể nhận diện những điểm trọng yếu trong các công tác quản trị doanh nghiệp và quản lý sản xuất kinh doanh để lựa chọn phương án cải tiến doanh nghiệp phù hợp, hiệu quả.

Trần Văn Cường