Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Sở Công Thương tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày 15 – 1, Sở Công Thương tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự.

       Năm 2020, Sở Công Thương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.127,9  nghìn tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), duy trì vị trí thứ Nhất so với cả nước. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt 61.929 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 72.047 triệu USD, tăng 16% so với năm 2019, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 38.905 triệu USD tăng 14,3%. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 5.763 triệu USD.
        Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hóa chất, khí hóa lỏng… được tăng cường. Cung - cầu hàng hóa thiết yếu và bình ổn giá được thực hiện tốt. Hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, quản lý xuất, nhập khẩu được chú trọng triển khai. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến…
      Năm 2021, ngành Công Thương phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 1.173.000 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 67.500 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 68,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 36,5 tỷ USD…
Đồng chí Đào Quang Khải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Ninh cho Sở Công Thương
Đồng chí Đào Quang Khải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc NInh cho Sở Công Thương
      Phát biểu tại hội nghị, phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải ghi nhận những kết quả ngành Công Thương đạt được trong năm 2020 đồng thời đề nghị Sở Công Thương bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, đặc biệt là chương trình công tác năm 2021 để chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã xây dựng; thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp hỗ trợ và nội dung trong Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh, Bộ Công Thương và Tổ hợp SamSung; xây dựng và triển khai chương trình khuyến công giai đoạn 2021 -2025, kế hoạch năm 2021.
       Nhân dịp này, Sở Công Thương công bố quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020; Công đoàn ngành Công Thương phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sở Công Thương được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. Một số tập thể và cá nhân tiêu biểu của ngành Công Thương được UBND tỉnh khen thưởng.