Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Chi bộ Trung tâm KC và TVPT công nghiệp tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 11/2021

Chiều 03/11, tại Sở Công thương, Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 11/2021. Tới dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có các đồng chí: Trần Ngọc Thực, TUV, Giám đốc Sở Công thương; Đặng Đình Tính, UVBTV,

 
Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh có 24/24 đảng viên chính thức. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Văn Hiện, Bí thư Chi bộ đã thông tin tình hình thời sự, thông tin khái quát về những sự kiện nổi bật, tình hình kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh thời gian qua; một số kết quả chủ yếu Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) theo Kế hoạch của cấp ủy cấp trên; đánh giá kết quả tháng 10; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 11: Tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lãnh đạo hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kiểm điểm phân loại đảng viên năm 2021; tập trung triển khai, rà soát, thực hiện các các nội dung, chương trình khuyến công quốc gia, công nghiệp hỗ trợ, tiết kiệm năng lượng đã được cấp trên phê duyệt; công tác tư vấn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm các công việc mới, tập trung thu hồi công nợ, bám sát các đề án đã ký kết hợp đồng tư vấn để triển khai… Các đảng viên trong Chi bộ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến một số giải pháp khắc phục những khó khăn tiến độ bị chậm và đầy lùi nhiều hội chợ, tham gia triển lãm, hội thảo, công tác đào tạo hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nâng cao năng lực trong hoạt động phát triển công nghiệp… bị dừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19; nhanh chóng hoàn thành ký kết hợp đồng tiết kiệm năng lượng về xây dựng mô hình năng lượng sản xuất với doanh nghiệp sản suất gỗ; việc vận hành và nâng cao hiệu quả của Sàn thương mại điện tử…

Đồng chí Trần Ngọc Thực, TUV, Giám đốc Sở Công thương yêu cầu Chi bộ: Quán triệt chỉ đạo nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt những kế hoạch chỉ đạo của các cấp ủy, cấp trên. Quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm đến toàn thể cán bộ, đảng viên; hưởng ứng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021; tổng kết đánh giá công tác đảng, đoàn thể; bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ của Trung tâm; cần phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp và ngành chức năng để nâng cao hiệu quả công tác của Trung tâm.

Đồng chí Đặng Đình Tính, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt
Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đặng Đình Tính, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục; thời gian tới Chi bộ cần lãnh đạo cán bộ, đảng viên đổi mới, sáng tạo, linh hoạt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm, đề ra giải pháp sáng tạo, đột phá để nâng cao hiệu quả của Sàn thương mại điện tử để thu hút khách hàng…; nâng cao chất lượng quản lý đảng viên; triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” bằng những việc làm cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tháng 11 và năm 2021
Các đồng chí lãnh đạo dự SHCB tại Chi bộ Trung tâm Khuyến công và  Tư vấn phát triển công nghiệp
Các đồng chí lãnh đạo dự SHCB tại Chi bộ Trung tâm Khuyến công và  Tư vấn phát triển công nghiệp

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Bí thư Chi bộ, đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch Covid-19 và Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021; rà soát các công việc nội dung, chương trình công tác, tập trung triển khai các đề án chương trình còn tồn tại. Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2021.
 

Đảng ủy khối