Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Đóng điện dự án nâng công suất trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh

Vào lúc 1h00 ngày 7/10/2013, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng điện thành công và đưa vào vận hành an toàn máy biến áp (MBA) 220 kV-250 MVA, thuộc dự án nâng công suất trạm biến áp (TBA) 220 kV Bắc Ninh.

 
Dự án nâng công suất TBA 220kV Bắc Ninh có tổng mức đầu tư hơn 57 tỷ đồng, do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (AMB) thay mặt EVNNPT điều hành dự án.

Dư án được đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu tăng cường khả năng cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Bắc Ninh, đáp ứng nhu cầu điện năng và chống quá tải, giảm tổn thất cho lưới điện khu vực, đồng thời hỗ trợ một phần công suất để đảm bảo việc cấp điện cho Thủ đô Hà Nội.

Quy mô của dự án bao gồm: thay MBA 220/110kV-125MVA hiện hữu bằng MBA 220/110kV-250MVA để tăng cường công suất cho trạm biến áp 220kV Bắc Ninh. Các hạng mục xây dựng được thực hiện bên trong hàng rào TBA 220kV Bắc Ninh hiện hữu thuộc Thôn Lợ, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

TBA 220kV Bắc Ninh do Truyền tải điện Hà Nội thuộc Công ty Truyền tải điện 1 quản lý, được đưa vào vận hành năm 2004, với công suất ban đầu gồm 1 MBA 220kV-125MVA.

Theo NangluongVietnam.vn