Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2013, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công.

 

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Hùng Cường ở Hạp lĩnh (thành phố Bắc Ninh) được Trung tâm sử dụng nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia năm 2013 hỗ trợ xây dựng, lắp đặt máy móc, nâng cao hiệu quả sản xuất.

 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về hoạt động khuyến công để khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; Tăng cường phối hợp với các huyện triển khai có hiệu quả các đề án, củng cố, khôi phục và phát triển làng nghề đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt; Sử dụng nguồn vốn khuyến công hiệu quả để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật công nghệ mới, sản phẩm mới; Đăng ký và thực hiện một số đề tài khoa học công nghệ, đề án hỗ trợ cho các làng nghề, ngành nghề truyền thống phát triển bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới… 

 Hiện nay, Trung tâm đã tổ chức ký hợp đồng với các đơn vị thụ hưởng để tổ chức triển khai các đề án đúng nội dung và tiến độ yêu cầu. Là một trong những đề án khuyến công triển khai trong năm 2013, đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật ván ghép thanh” tại Công ty Cổ phần Him Lam Mộc Dũng ở Nhân Hòa (Quế Võ) tuy mới được đưa vào vận hành thử nghiệm nhưng đã cho hiệu quả thiết thực như tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động… Các đề án khuyến công cũng tập trung hỗ trợ việc ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất thép, sản phẩm cơ khí phục vụ ngành thủy lợi, thủy điện; chú trọng hỗ trợ đào tạo lao động tại các doanh nghiệp may gia công hàng xuất khẩu, gỗ mỹ nghệ, mộc dân dụng, mây tre đan. Hết tháng 9, đối với đề án đào tạo nghề từ nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia, Trung tâm đã phối hợp với Công ty Cổ phần thảm may Bắc Ninh, Công ty Cổ phần thời trang Quốc tế Thuận Thành và trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Công Thương CCI mở 10 lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho 300 lao động. Với đề án đào tạo nghề từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, Trung tâm phối hợp với phòng Công Thương, Kinh tế, UBND các xã, phường, các công ty, doanh nghiệp, HTX trong tỉnh tổ chức 20 lớp đào tạo nghề cho 600 lao động. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai chiêu sinh chuẩn bị mở lớp khởi sự doanh nghiệp tại huyện Quế Võ, Thuận Thành, Tiên Du nhằm cung cấp cho các học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp và cách tổ chức, vận hành doanh nghiệp phát triển… Bên cạnh đó, Trung tâm  xây dựng kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2013 trình Sở Công Thương. Chú trọng công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua việc vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp tích cực tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh…

 

internet