Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Danh sách các nhà thầu đăng tải thông tin năng lực

 

 

TT

Tên tổ chức

Lĩnh vực hoạt động

Loại và cấp CTXD

1

Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng – Sở Xây dựng Bắc Ninh

- Địa chỉ: Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh

- Giám đốc: Nguyễn Quang Minh

- Điện thoại: 0241.3854 373

Di động: 0913.311.914

- Khảo sátxây dựng

- Thiết kế xây dựng

- Giám sát thi công xây dựng

- Thẩm trathiết kế

- Thí nghiệm, kiểm định

- Dân dụng đến cấp I

- Công nghiệp đến cấp II

- Giao thông đến cấp II

- Thủy lợi đến cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật đến cấp II

 

2

Ban quản lý dự án công trình công cộng – Sở Xây dựng Bắc Ninh

- Địa chỉ: Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh

- Giám đốc: Hoàng Bá Huy

- Điện thoại: 0241 3822779

Di động: 0913545000

Giám sát thi công xây dựng

- Dân dụng đến cấp I

- Công nghiệp đến cấp II

- Giao thông đến cấp II

- Thủy lợi đến cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật đến cấp II

 

3

Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du

- Địa chỉ: số 56 đường Nguyễn Đăng Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

- Giám đốc: Đăng Công Ve

- ĐT liên hệ: 0241.3.838.124

Giám sát thi công xây dựng

- Dân dụng đến cấp III

- Giao thông đến cấp III

- Thủy lợi đến cấp III

 

4

Công ty tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Ninh

- Địa chỉ: Số 68, đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Giám đốc: Nguyễn Khái

- ĐT liên hệ: 02413.822.055

- Thẩm tra thiết kế

- Khảo sát địa hình

- Thiết kế xây dựng

- Giám sát thi công xây dựng

- Dân dụng đến cấp III

- Công nghiệp đến cấp III

- Giao thông đến cấp III

- Hạ tầng kỹ thuật đến cấp III

 

5

Trung tâm Khuyến công và TVPT Công nghip - Sở Công thương Bắc Ninh

- Địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Giám đốc: Trần Văn Hiện

- ĐT liên hệ: 0241.3855.369

- Thiết kế xây dựng

- Thẩm tra thiết kế

- Giám sát thi công xây dựng

Công trình đường dây và trạm biến áp đến 110 kV

 

Sở Xây Dựng Bắc Ninh