Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất đồ dùng và thiết bị trường học.

Thực hiện Quyết định số 9850/QĐ-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công Quốc gia năm 2014; Đã giao cho Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với công ty TNHH

Thực hiện Quyết định số 9850/QĐ-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công Quốc gia năm 2014; Đã giao cho Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với công ty TNHH nội thất Oanh Bằng tại xã Xuân Lâm huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất đồ dùng và thiết bị trường học. Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã tiến hành làm việc với công ty nội thất Oanh Bằng về kế hoạch triển khai thực hiện đề án. Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến đánh giá khái quát về nội dung đầu tư và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian vừa qua; Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh và  lãnh đạo công ty TNHH nội thất Oanh Bằng đã thống nhất một số nội dung cơ bản nhằm đảm bảo đúng nội dung, tiến độ thực hiện đề án .

Công ty TNHH nội thất Oanh Bằng cam kết thực hiện tốt, đảo bảo tiến độ xây dựng, mua sắm,lắp đặt máy móc thiết bị.

Hai bên thống nhất các nội dung còn lại nhằm chuẩn bị tốt cho buổi trình diễn mô hình kỹ thuật. 

Phòng Khuyến Công