Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Công ty TNHH một thành viên DHA khai giảng lớp học nghề may công nghiệp

Ngày 27 tháng 06 năm 2014, trung tâm khuyến công và TVPTCN Bắc Ninh phối hợp với công ty TNHH một thành viên DHA khai giảng 05 lớp học nghề may công nghiệp cho 150 học viên.

     Thực hiện Quyết định số 9850/QĐ-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ Trưởng Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2014, được sự đồng ý của Cục Công nghiệp địa phương và Sở Công Thương Bắc Ninh, ngày 27 tháng 06 năm 2014, trung tâm khuyến công và TVPTCN Bắc Ninh phối hợp với công ty TNHH một thành viên DHA khai giảng 05 lớp học nghề may công nghiệp cho 150 học viên.

 

 

 

      Về dự lễ khai giảng có: đ/c Tạ Đăng Đoan - phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh; đ/c Nguyễn Tiến Dũng - phó hiệu trưởng trường trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Công Thương CCI; lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Bắc Ninh; phòng công thương huyện Lương Tài; lãnh đạo công ty TNHH 1 thành viên DHA; giáo viên và học viên.

     Trong khóa học, yêu cầu người học nắm được tác phong công nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật và thao tác vẫn hành máy, thực hiện làm việc theo hệ thống dây chuyền sản xuất. Sau khóa học các học viên được cấp chứng chỉ và được tuyển dụng vào làm tại công ty.