Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Bình chọn 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Ngày 10-5-2016, Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) cấp tỉnh năm 2016 tiến hành chấm điểm các sản phẩm tham gia bình chọn năm 2016 đối với 23 sản phẩm của 8 huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bình chọn SPCNNTTB chủ trì.
 
Hội đồng bình chọn SPCNNTTB
 
Cơ cấu giải SPCNNTTB cấp tỉnh năm 2016 bao gồm 4 nhóm: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ; sản phẩm công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; nhóm các sản phẩm khác.Căn cứ kết quả bình chọn, Hội đồng thống nhất chọn 7 sản phẩm đăng ký tham dự bình chọn cấp khu vực năm 2016 do Cục Công nghiệp địa phương tổ chức. 
 
Ngày 13-5-2016, 20 sản phẩm đạt giải SPCNNTTB cấp tỉnh năm 2016 đã được trao giấy chứng nhận và giải thưởng tại Lễ kỷ niệm “65 năm thành lập ngành Công Thương” 
 
  
Lễ trao giải 20 sản phẩm đạt giải SPCNNTTB cấp tỉnh năm 2016
 

Trung tâm Khuyến công