Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2019

Ngày 04/11/2019, được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh đã tổ chức Lễ kết nạp cho đảng viên là đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp

Ảnh hoạt động

Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Khai giảng lớp học nghề may công nghiệp tại công ty Đại Tân (TNHH)

Ngày 01 tháng 07năm 2019, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Bắc Ninh phối hợp với công ty Đại Tân (TNHH) khai giảng 02 lớp học nghề may công nghiệp cho 60 học viên.