Khai mạc Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019

Tối 15- 10, Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Sở Công Thương phối hợp với Cục Công Thương địa phương tổ chức “Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019” thuộc chương trình khuyến công quốc gia năm 2019...

Ảnh hoạt động

Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Khai mạc Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019

Tối 15- 10, Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Sở Công Thương phối hợp với Cục Công Thương địa phương tổ chức “Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019” thuộc chương trình khuyến công quốc gia năm 2019...

Khai giảng lớp học nghề may công nghiệp tại công ty Đại Tân (TNHH)

Ngày 01 tháng 07năm 2019, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Bắc Ninh phối hợp với công ty Đại Tân (TNHH) khai giảng 02 lớp học nghề may công nghiệp cho 60 học viên.