Văn bản

Văn bản pháp luật
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung văn bản
1 56/2009/NĐ-CP 2009-06-30
 NGHỊ ĐỊNH
Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 


Tải về
2 9028/QĐ-BCT 2015-08-10

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030Tải về
3 229/QĐ-TTg 2016-02-04
 QUYẾT ĐỊNH
Về cơ chế, chính sách thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
 


Tải về
4 21/2016/TT-BTC 2016-02-05
 THÔNG TƯ
Hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính Phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
 


Tải về
5 01/2016/TT-NHNN 2016-02-04
 THÔNG TƯ
Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ
 


Tải về
6 4772/QĐ-BCT 2016-12-06
 QUYẾT ĐỊNH
 
Phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vành đai kinh tế vịnh bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035


Tải về
7 22/NQ-CP 2010-05-05
 NGHỊ QUYẾT
 
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa


Tải về
8 36a/NQ-CP 2015-10-14
 NGHỊ QUYẾT
 
Về chính phủ điện tử


Tải về